PLATANENHOF ALKMAAR

Westerhout ligt in het centrum van Alkmaar, rustig gelegen aan het water van de Van Houtenkade. Een fraaie vijver, een gezellig terras bij mooi weer, geen verkeerde plek om te wonen, maar toch…

Platanenhof maakt deel uit van dit mooie zorgcomplex.
Het om een verdrietige reden dat een echtgenoot, vader, moeder, opa of oma hier naartoe verhuist; door hun dementie is het niet langer mogelijk om thuis te blijven wonen.
Uit dit verhaal blijkt wel met hoeveel liefde en toewijding de bewoners omringd worden en hun het leven zo aangenaam mogelijk wordt gemaakt.

Op de Platanenhof wonen 90 mensen met dementie in kleine groepen van elk zes tot acht personen die een gemeenschappelijke huiskamer delen. Daar vindt het dagelijks leven plaats. Daarnaast heeft iedere bewoner een privé zit/slaapkamer met vertrouwde spulletjes. Alles is erop gericht om het wonen huiselijk en vertrouwd te laten zijn.

Op de Platanenhof zijn bewoners mens onder de mensen. Ze kunnen zichzelf zijn, met hun hele verhaal, hun eigen behoeften en hun eigen gewoonten. Er wordt intensief samengewerkt met de mantelzorgers. Zij kennen hun echtgenoot, ouder of grootouder als geen ander en kunnen vertellen wat diens behoeftes en gewoontes zijn als deze die zelf niet meer kan verwoorden.
Samen maken ze er wat van. Ieder heeft daarin een rol van betekenis: de bewoner zelf en de cirkel van vertrouwde mensen om hen heen (familie, vrijwilligers en professionals) zodat zij het leven ten volle kunnen blijven beleven, als mens onder de mensen. Met ondersteuning, die zoveel mogelijk vrijheid geeft. Zodat niet kwetsbaarheid, maar kracht het leven grotendeels bepaalt. En de bewoner een waardig leven kan blijven leven met afhankelijkheden.
De zorgverleners helpen de bewoners invulling te geven aan hun behoefte aan comfort,
Identiteit, gehechtheid, bezig zijn en erbij horen. Basisbehoeften die gelden voor ieder
Mens. Voor iedereen betekent dit weer iets anders en dit verandert voortdurend.
De zorgverleners zijn de verbindingsfactor tussen bewoner en zijn behoefte: zij zien wat een bewoner op een moment nodig heeft, sluit daarop aan en, als het nodig is, passen zij het systeem en/of de regels daarop aan.

Werken met een visie

Deze visie is ontstaan op basis van verhalen van bewoners, familie en medewerkers van de Platanenhof. Er wordt gekeken door de ogen van de bewoner: wat maakt hem hier en nu gelukkig? Wat heeft hij nodig? Hoe heeft hij zijn leven geleefd? En welke mogelijkheden heeft hij nu? Er wordt echt contact gemaakt en aangesloten bij wat de bewoner op dat moment nodig heeft. Mee in zijn beweging. Gedurende de dag, maar ook in zijn ziekteproces. Daarin wordt de verbinding gezocht met de mensen, die belangrijk zijn in het leven van de bewoner. Ze gaan in gesprek, stemmen af en maken afspraken. Dat is een continue proces. Bewoners zijn op Platanenhof in goede handen, vertrouwd, huiselijk en herkenbaar. Vaak zijn het de kleine dingen die het ‘m doen. En daar genieten de zorgverleners ook van!

Muziek

Dagelijks worden individuele-, en groepsactiviteiten met verschillende doelstellingen georganiseerd en begeleid door een muziekagoog en activiteitenbegeleider muziek.
Met als resultaat het versterken van de persoonlijke identiteit van de bewoners, het ontspannen of juist activeren van bewoners en het bevorderen van het gevoel van verbonden zijn en het algemene gevoel van welzijn.

Platanenhof wil graag instrumenten die geschikt zijn voor deze activiteiten, zoals polsbellen, bellenkransen en djembé’s.
Dat moet natuurlijk gaan lukken.