VILLA WESTERVENNE

Aan de buitenrand van Heiloo ligt, in de rust van de landerijen, Villa Westervenne.
Een mooi woonhuis met een heerlijke tuin en een nestkastje aan de muur.
Villa Westervenne is een dagbesteding in een normale woonomgeving. Hier kunnen thuiswonende ouderen met geheugenproblemen deelnemen aan dagactiviteiten.
Deelnemers krijgen aandacht en ondersteuning passend bij mensen die vergeetachtig zijn en moeite hebben met het leven van alledag. De activiteiten, die met de ouderen worden ondernomen, variëren van wandelen, bewegen of puzzelen tot creatieve bezigheden, activiteiten met muziek en het helpen bij de dagelijkse klusjes.
Naast het feit dat de bezoekers een fijne dag wordt bezorgd geeft het de thuisblijvende partners wat meer lucht om even iets anders te doen dan 24/7 te mantelzorgen en worden ze even ontlast van hun zware taak.

Muziek heeft een positieve werking op deze ouderen. Ze kunnen helemaal opgaan in de muziek, het roept herinneringen, verhalen en emoties op van vroeger. Het samen zingen stimuleert het contact met anderen. Op de groepen wordt muziek niet alleen gebruikt als ontspanning op de achtergrond, maar ook als afleiding wanneer iemand boos is of verdrietig. Bewegen op muziek en het samen zingen van bekende liedjes hoort ook tot het dagprogramma. Zo heeft muziek een belangrijk aandeel in het welzijn van de deelnemers.

Villa Westervenne wil graag koptelefoons voor de bezoekers, die individueel naar muziek willen luisteren, om zich even af te sluiten van de groep of om even tot rust te komen.
Dat moet zéker lukken.