Linda Rooker

bestuurslid

Linda is bestuurslid en de vrijwilligerscoördinator van het FeelGood Festival. Zonder haar en al die toegewijde vrijwilligers zou het FeelGood Festival niet mogelijk zijn! Linda: “In de beginjaren van FGF ben ik al eerder betrokken geweest bij de organisatie van het Festival. Eerst hield ik mij bezig met het kinderprogramma en later ben ik meerdere jaren secretaris van de Stichting geweest, tot het door werk en gezin niet meer lukte voldoende tijd vrij te maken. Ik heb nog wel een aantal keren foto’s tijdens het Festival gemaakt om toch iets te kunnen betekenen. Nu wordt het allemaal weer wat rustiger en heb ik vanaf februari 2017 de coördinatie van de vrijwilligers op me genomen. Vrijwilligers zijn zo ontzettend belangrijk. Zonder vrijwilligers geen Festival. Gelukkig zijn er veel mensen, die zich al vele jaren enthousiast inzetten tijdens het Festival. Maar het is wel zo… des te meer vrijwilligers, des te beter de taken verdeeld kunnen worden en des te meer tijd de vrijwilligers overhouden om zelf ook van het festival te genieten. Dus extra hulp voor een paar uurtjes is altijd welkom!”