DE VIJFHOEK

Midden in een groene, rustige woonwijk in Heiloo staat het gebouw van De Vijfhoek.
Een plein met een klimrek. Een doodgewone school, zou je denken. Maar niets is minder waar. De Vijfhoek is een erkend orthopedagogisch dagcentrum (O.D.C.) voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking uit de hele regio Alkmaar. Hier vinden circa veertig kinderen met een ontwikkelingsachterstand, in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, een veilige en plezierige plek om samen met een flink team begeleiders en therapeuten te werken aan hun ontwikkeling.

De oorzaak van deze achterstand is niet eenduidig. Naast kinderen met een verstandelijke of meervoudige handicap, autisme of een aanverwante contactstoornis biedt de Vijfhoek ook begeleiding aan kinderen, die een ontwikkelingsachterstand hebben, waarvan de oorzaken onbekend zijn en aan kinderen, die naast hun verstandelijke handicap nog andere vormen van ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld in verband met epilepsie, gedragsstoornissen of eet- en drinkproblemen.
Bij De Vijfhoek is een kind met een handicap in de eerste plaats een kind. Een kind met mogelijkheden en beperkingen. De Vijfhoek stelt voor ieder kind een begeleidingsplan op waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit plan is de leidraad voor de begeleiding.
De begeleiding is gebaseerd op vier uitgangspunten: begrijpen en begrepen worden, de ontwikkeling stimuleren, de omgeving aanpassen en de zelfstandigheid vergroten.

Ontwikkeling stimuleren

De Vijfhoek streeft naar een zo groot mogelijke mate van (relatieve) zelfstandigheid van de kinderen. Dit betekent voor het ene kind zelf het brood smeren. Voor een ander kind kan dat het ‘spelen’ op een computer zijn. Door op een knop te drukken, ziet het kind iets gebeuren op het beeldscherm of hoort hij/zij een geluid. Op deze manier wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd en wordt hij/zij uitgelokt tot (re)actie.
Wanneer een kind naast persoonlijke begeleiding ook een bepaald soort therapie nodig heeft, regelt De Vijfhoek dat. Daarom biedt het, waar nodig, diverse therapieën aan zoals fysiotherapie, logopedie, muziektherapie en ergotherapie. Er worden (individuele) activiteiten en spellen georganiseerd die het kind stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan gym, muziek, zwemmen, snoezelen, masseren, knutselen, wandelen, training lichaamsfuncties, actie-reactiespellen, Sherborne (ondersteunend bewegen), computeren en koken.

Muziek

Muziek een belangrijk onderdeel van het programma. Tijdens de muzieksessies met de ortho-agogisch muziekbegeleidster wordt gebruik gemaakt van speciaal voor deze kinderen geschikte instrumenten. Met muziek wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd, onder andere op het gebied van het vangen van de aandacht, concentratie en het stimuleren van de communicatie.
Daarnaast gebruiken ook de begeleiders van de groepen veel muziek om de kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling en wordt, eveneens belangrijk, tevens ingespeeld op ontspanning en het beleven van plezier.

In 2010 was de Vijfhoek al eens een van onze goede-muzikale-doelen. Dit keer zou de Vijfhoek graag diverse instrumenten van ons ontvangen. En wij voldoen natuurlijk graag aan hun verzoek.