Privacy

Stichting FeelGood  verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting FeelGood.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting FeelGood  persoonsgegevens? Stichting FeelGood  verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • vrijwilligers van de bij Stichting FeelGood aangesloten organisatieonderdelen (groepen, regio’s etc.)
  • Mensen die entreekaarten hebben gekocht via Stichting FeelGood of een ander verkoopadres.
  • Mensen die door Stichting FeelGood zijn aangeschreven voor deelname aan het festival, danwel zelf contact hebben gezocht met Stichting FeelGood.
  • Mensen die interesse tonen in Stichting FeelGood of ooit hebben gesponsord voor het mogelijk maken van een FeelGood Festival  
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De bestuursleden van Stichting FeelGood verwerken persoonsgegevens in hun administratie.

Waarvoor verwerkt Stichting FeelGood persoonsgegevens?
Als je aan de slag wilt gaan als vrijwilliger , ons wilt sponsoren of een donatie van ons wenst te ontvangen in de vorm van muziek voor een goed doel, of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze registreren en met je communiceren.

Als je eenmaal een relatie van Stichting FeelGood bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren. Maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van Stichting FeelGood. Wil je niet benaderd worden door een bepaald Stichting FeelGood dan kun je Stichting FeelGood verzoeken je gegevens te verwijderen door een mail aan info@feelgoodfestival.nl

Bij een bezoek aan een festival van Stichting FeelGood kunnen cameraopnames worden gemaakt in verband met de veiligheid.. Tijdens het festival kunnen foto’s worden genomen voor plaatsing op de website of social media na afloop van het festival.

Verwerkt Stichting FeelGood ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier /allergieverklaring dat Stichting FeelGood heeft gemaakt

Stichting FeelGood controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat Stichting FeelGood met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Bestuursleden van Stichting FeelGood kunnen bij jouw gegevens.

Het kan voorkomen, dat binnen een organisatieonderdeel waartoe je behoort, overige leden onderling elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De gegevensbeheerder van het organisatieonderdeel, kan je gegevens muteren.

Wanneer je deelneemt aan een FeelGood Festival zullen je persoonsgegevens worden verstrekt aan de beheerder/expolitant van het evenementsgebouw/terrein in verband met diverse (brandveiligheids)wetgevingen.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting FeelGood
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Stichting FeelGood zal geen gegevens uitwisselen met externe niet verwante partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens worden na een verzoek om uitschrijving niet meer bewaard. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting FeelGood gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting FeelGood kun je altijd contact opnemen met Stichting FeelGood via info@feelgoodfestival.nl  

Wijzigingen privacy beleid
Stichting FeelGood behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Aanvaarding
Door gebruik te maken van onze diensten en onze website en door je persoonsgegevens met ons te delen, geef je te kennen dat je instemt met de daarop van toepassing zijnde punten uit deze privacyverklaring van Stichting FeelGood.