Stichting FeelGood

Stichting FeelGood – opgericht in 2003 – organiseert jaarlijks het FeelGood Festival in Alkmaar en draagt zorg voor de verdeling van de opbrengsten. Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. De stichting is afhankelijk van sponsordonaties en de entreegelden van het FeelGood Festival. De netto dagopbrengst van het FeelGood Festival is bestemd voor de aanschaf van muziekinstrumenten en aanverwante apparatuur voor bijvoorbeeld zorginstellingen, asielzoekerscentra, scholen voor speciaal onderwijs en logeerhuizen in de regio.

Doel

Muziek daar brengen waar het de kwaliteit van leven bevordert en zij het hardst nodig is.

Gegevens

Stichting FeelGood
Lyceumstraat 10
1814 BS ALKMAAR
KVK: 37105766
Stichting FeelGood / Heiloo
NL43 INGB 0004 3502 78

Bestuur

Margot Bierman – voorzitter
Marja Scheppers – penningmeester
Corinne Kuijper – secretaris
Linda Rooker – bestuurslid/vrijwilligers coördinator