FEELGOOD NOG ÉÉN KEER IN KOEKENBIER

Nog één keer, want afgelopen zondag (13 oktober) konden, voor de laatste keer in de vertrouwde omgeving van Grand Café Koekenbier, de muzikale wensen van de vier goede doelen van deze FeelGood editie in vervulling worden gebracht door de opbrengst van het in juni gehouden19e FeelGood Festival.

In aanwezigheid van FeelGood vrijwilligers en sponsoren ontvingen de afgevaardigden van Het Geheugenkoor Alkmaar een workshop “Muziek, Spel en Beweging voor kwetsbare ouderen”. Het koor bestaat uit dementerende, nog thuis wonende ouderen en komt eens in de twee weken bij elkaar. Ieder koorlid wordt begeleid door een vrijwilliger en de workshop is speciaal bedoeld om deze vrijwilligers meer handvatten te geven bij het begeleiden van de koorleden.
Orthopedisch Dagcentrum de Vijfhoek uit Heiloo is een dagcentrum voor kinderen van nul tot achttien met een ontwikkelingsachterstand en kreeg muzikale spellen, mysterieuze ballen en instrumenten om hiermee één op één en in groepsverband te werken met de kinderen, om zo belangrijke vooruitgang te boeken.
Villa Westervenne, eveneens uit Heiloo, wordt dagelijks bezocht door dementerende, nog thuiswonende ouderen. De muzikale wens: draadloze koptelefoons, zodat de bezoekers ongestoord en zonder anderen te storen naar hun lievelingsmuziek kunnen luisteren. Hierdoor worden ze rustiger en verdwijnt boosheid, agressie of de drang om naar huis te willen. Naast de koptelefoons ontving Villa Westervenne budget om op rommelmarkten grammofoonplaten te kopen met muziek, die niet op Youtube te vinden is, om af te spelen op de eerder van Stichting FeelGood gekregen platenspelers.
Bij het vierde goede doel, Platanenhof Alkmaar, wordt muziek vooral gebruikt om contact te maken met de bewoners. Deze zijn dermate dementerend dat thuis wonen niet langer mogelijk is. De Hapi slim drum en djembé’s, die waren gevraagd, zijn hiervoor uitermate geschikt, omdat er één op één, actie-reactie, met de bewoners kan worden gewerkt. Ook ontvingen de muziektherapeuten bellenkransen en polsbellen om gezamenlijk muziek te maken, want daar hebben de bewoners duidelijk plezier in.
Het draaide allemaal om muziek. De uitreiking werd dan ook afgesloten met een muzikaal optreden van Bertje Doperwtje, medebedenker en ambassadeur van het jaarlijkse FeelGood Festival.

Gelukkig wordt steeds vaker aandacht besteed aan het belang van muziek in de zorg en Stichting FeelGood is trots op het feit dat het door middel van het FeelGood Festival al negentien keer is gelukt een mooie bijdrage te leveren.